VI. redovita Skupština kluba


VI. redovita Skupština Foto video kluba “35mm” Križ održana je 14.01.2011. u prostorijama Kluba.
Nakon otvaranja Skupštine i izbora radnih tijela, usvojen je zapisnik sa prošle Skupštine. Članovi su izvješteni o radu kluba u prošlog godini, financijama, te čuli izvještaj Nadzornog odbora. Nakon rasprave i glasanja o izvješćima, dan je prijedlog plana rada i financijskog plana za 2011. godinu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.